در راستای طرح بسیج همگام با کشاورز و با همکاری بسیج مهندسین رهیافت آموزشی مدرسه در مزرعه در منطقه کلوان برگزار شد به گزارش ستادخبری مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آباده این برنامه آموزشی با حضور جمعی از بهره برداران و کشاورزان پیشرو کارشناسان مسئول حفظ نباتات و ترویج ، مسئولین پهنه و محقق معین طرح در مزرعه الگویی لوبیا اجرا شد ملایی مسئول دفتر ترویج کلوان با اعلام این خبر تصریح نمود در روز مدرسه در مزرعه دکتر حسینی محقق معین طرح با مشارکت کشاورزان تغذیه اصولی لوبیا مبارزه بیولوژیک علیه آفات و بیماریها را آموزش داد وی با اشاره به اینکه روش مزرعه در مدرسه روشی نوین در آموزش کشاورزان محسوب می شود که کاملا بصورت مشارکتی به همراه کشاورزان در طول یک فصل زراعی در محل مزرعه برگزار می شوداظهارداشت: مدرسه در مزرعه این فرصت را برای گروه‌های کشاورز فراهم می‌کند تا در مورد شیوه کشاورزی پایدار آشنا شوند.

وی اضافه کرد: بدون شک نظام خدماتی ترویج کشاورزی نقش مهمی در بهبود بهره وری نظام های زراعی و ارتقای زندگی جوامع روستایی ایفا می کند .

رضایی کارشناس پهنه این منطقه از استقبال مخاطبین طرح خبر داد و افزود:کشاورزان از طریق این رهیافت نه تنها استراتژی کشت خود را تغییر می دهند بلکه این توانایی را نیز می یابند که دلایل پذیرش شیوه های جدید را نیز برای دیگران توضیح دهند.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: کشاورزی پایدار نه تنها نیازهای آتی مربوط به افزایش تولید را در نظر دارد بلکه کیفیت محیط زیست و همچنین آب و خاک را حفظ می کند.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد